Památník Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra

Vážení návštěvníci,

Národní muzeum nabízí možnost rezervovat si návštěvu Památníku Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra formou komentované prohlídky od května do října kromě svátků, každé úterý odpoledne. Rezervace opravňuje k přednostnímu vstupu v objednanou hodinu. Komentovaná prohlídka trvá 60 min a koná se v českém jazyce.

Maximální počet návštěvníků na jednu komentovanou prohlídku je 20 osob. Návštěvníci se shromáždí 5 minut před začátkem prohlídky před Památníkem na adrese Palackého 7, Praha 1, průvodce si návštěvníky vyzvedne před bránou.

Pro případné další dotazy volejte na 773 793 412 nebo pište: kristyna_hlavata@nm.cz.

Rezervace je možná nejpozději 1 den před plánovanou návštěvou.
Přes rezervační systém lze objednat komentovanou prohlídku pouze na úterní termíny.

V jiné dny (pouze středa, čtvrtek a pátek) je možné od 8.00 do 16.00 h navštívit Památník pouze po předchozí domluvě a objednání, a to minimálně týden dopředu:   email: pamatnik_palackeho@nm.cz, tel.: 224 497 193. Vstup je možný pouze pro skupiny 3-20 osob.


Individuální rezervace
Informace o zpracování osobních údajů